??
SCHEDULE
-----------------

July 5, 2010, Monday

8:30-9:00

Opening  Remarks & Group Photo          Venue?? Press Room

9:00-10:00

Peter Bickel (slide)                             Venue?? Press Room

10:00-10:15

Tea Break

 

Prob. 1      Room 3

Stat 1  Press Room

Stat 2     Room 2

10:15-10:45

Jiongmin Yong (slide)

Xiaoli Meng (slide)

Ker-Chau Li (slide)

10:45-11:15

Zengjing Chen (slide)

Jianqing Fan

Hongyu Zhao

11:15-11:45

Shizan Fang (slide)

Tony Cai

Naisyin Wang (slide)

11:45-12:15

Zenghu Li

Kani Chen (slide)

Jian Shi

12:15-14:00

Lunch                                   Venue??Shao Yuan

 

Prob. 2     Room 3

Stat 3  Press Room

Stat 4     Room 2

14:00-14:30

Zhongmin Qian (slide)

Kai Ng (slide)

Jianfeng Feng

14:30-15:00

Yiming Xiao

Qihua Wang

Ji Zhu (slide)

15:00-15:30

Xiaoyu Hu

W.K. Li

Guohua Zou (slide)

15:30-16:00

Tea Break

16:00-17:30

Opening Ceremony of the Center for Statistical Sciences

18:15-20:00

Conference Banquet                      Venue??Shao Yuan

 

July 6, 2010, Tuesday

9:00-10:00

Wing H. Wong (slide)                          Venue?? Press Room

10:00-10:15

Tea Break

 

Prob. 3   Room 3

Stat 5   Press Room

Stat 6      Room 2

10:15-10:45

Liming Wu (slide)

Bin Yu

Xihong Lin

10:45-11:15

Fuzhou Gong

Peter Bartlett (slide)

Hongzhe Li

11:15-11:45

Qiman Shao

Xiaotong Shen

Mei-Ling Ting Lee

11:45-12:15

Xicheng Zhang

Hang Li

Niansheng Tang

12:15-14:00

Lunch                                 Venue??Shao Yuan

 

Prob. 4    Room 3

Stat 7   Press Room

Stat 8        Room 2

14:00-14:30

Quansheng Liu (slide)

Zhiliang Ying

Jun Shao (slide)

14:30-15:00

Shui Feng

Liuquan Sun

Samuel Kou

15:00-15:30

Dong Han

Yong Zhou

Hansheng Wang (slide)

15:30-16:00

Tea Break

 

Prob. 5    Room 3

Stat 9   Press Room

Stat 10       Room 2

16:00-16:30

Wenbo Li

Lixing Zhu

Heping Zhang

16:30-17:00

Renming Song

Zhongyi Zhu

Harry Zhou (slide)

17:00-17:30

Shoumei Li

Dan Yu

Jiming Jiang

July 7, 2010, Wednesday

9:00-10:00

Zhidong Bai (slide)                              Venue: Press Room

10:00-10:15

Tea Break

 

Prob. 6      Room 3

Stat 11 Press Room

Stat 12    Room 2

10:15-10:45

Chun Su

Kaitai Fang (slide)

Jun S. Liu (slide)

10:45-11:15

Yingqiu Li

Hung Chen (slide)

Fengzhu Sun

11:15-11:45

Tiefeng Jiang (slide)

Rong Chen

Yu Zhang

11:45-12:15

Lixin Zhang

Yao Qiwei (slide)

Songxi Chen

12:15-14:00

Lunch                                Venue??Shao Yuan

 

Prob 7      Room 3

 

Stat 13     Room 2

14:00-14:30

Rongming Wang

Hengjian Cui

14:30-15:00

Fuqing Gao

Zhaojun Wang (slide)

15:00-15:30

Kainan Xiang (slide)

Minghua Deng

15:30-16:00

Tea break

 

Prob 8      Room 3

 

Stat 14     Room 2

16:00-16:30

Xianping Guo (slide)

Xiaohua Zhou

16:30-17:00

Hao Ge

Zhi Geng

17:00-17:30

Jingping Yang (slide)  

Jianhua Guo

 


Copy Right© 2009
School of Mathematical Sciences, Peking University ??
XML 地图 | Sitemap 地图